Entrar
es | ca | en

Plantilla genèrica de condicions de compra

En l'adminstrador de la teva botiga en l'apartat Condicions de Compra podràs repassar les condicions que Agroboca emplena de forma automàtica. Per aquelles condicions particulars que vulguis afegir disposes del camp Anexe.

En aquesta pàgina trobaràs un model genèric de condicions de compra a manera d'exemple, per respassar quins aspectes pot ser interessant d'afegir al teu Anexe.


EXEMPLE

D'acord amb la Llei de comerç electrònic és important que expliquis clarament als teus clients tots els aspectes relacionats amb la teva forma de vendre i el procés complet de venda.

Molts aspectes del procés són ja informats per AGROBOCA als usuaris, però pot haver alguns particulars de la botiga que siguin especialment releveantes per als teus clients i que si estan inclosos en les teves condicions de venda, evitaran confusions i possibles complicacions.

Revisa especialment els següents aspectes:

Les teves dades de contacte a les Condicions i en l'administrador de la botiga
Formes de pagament admeses.
La forma d'enviament general: preus i terminis
Si dfecides desactivar el transport en l'administrador perquè els fas tu directament, no oblidis informar igualment.
garanties
Devolucions i responsabilitats.
De forma general, els usuaris de AGROBOCA poden rebutjar una mercaderia en els següents supòsits i tenen dret a rebre un altre producte amb transport al teu càrrec.
La caixa de lliurament presenta seriosos danys.
El contingut del lliurament no es correspon en absolut amb la comanda.
La qualitat o aspecte dels productes no aconsellen el seu consum.
Explica què faràs en altres supòsits per evitar conflictes. veure model següent com a exemple.

Si bé és veritat que hi ha muichas botigues en línia que no es preocupen per redactar unes condicions tan detallades, et recomanem que un cop redactat sigui revisat per un professional especialista de la teva confiança.

 

model general

 

1. CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Url de la botiga, d'ara endavant el Venedor, és una botiga comercialització en línia de productes produïts per Nom empresa venedora, d'ara en endavant Venedor, amb domicili en Direcció, Districte postal, Població (Província), NIF XXXXXXX.

La utilització per part de l'usuari de qualsevol dels serveis d'aquesta botiga suposa l'acceptació expressa de totes les condicions generals d'ús en la versió publicada en aquest lloc en el moment en què l'usuari accedeixi al servei del Venedor, així com de les condicions particulars que, si escau, li siguin aplicables.

El Venedor es reserva el dret a modificar aquestes condicions generals d'ús amb l'objecte d'adequar a la legislació vigent aplicable en cada moment les novetats jurisprudencials i les pràctiques habituals de mercat. Hi ha la possibilitat que aquestes condicions generals siguin complementades amb condicions particulars que l'usuari acceptarà pel fet d'utilitzar els serveis.

 

2. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL VENEDOR

Condicions d'usuari
La utilització de qualsevol servei del Venedor atribueix la condició d'usuari. Els usuaris podran ser de consulta o compradors. En aquest últim cas, serà imprescindible que hi hagi un registre previ a la plataforma agroboca.com

Necessitat de registre
L'usuari es compromet a complir en tot moment les condicions, com també a observar els principis que estableix en els seus avisos legals.

Ús del Venedor i els seus serveis
L'usuari reconeix i accepta que l'ús dels serveis oferts pel Venedor serà sota el seu exclusiu risc i responsabilitat.

L'usuari es compromet a utilitzar els serveis del Venedor d'acord amb el que estableix la llei, la moral i l'ordre públic, al que es disposa en aquestes condicions generals d'ús i en les condicions particulars que, si escau, li siguin d'aplicació .

L'usuari es compromet a fer un ús lícit dels serveis i no realitzar cap tipus d'activitat que atempti contra els drets de tercers o que infringeixi la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable.

Àmbit d'actuació
La Venedor opera exclusivament per al territori dels estats membres de la Unió Europea, així com de l'Europa continental.

 

3. PROCÉS DE CONTRACTACIÓ

Els usuaris que vulguin comprar productes del Venedor hauran de:

a) Escollir els productes:
- A sota de cada producte hi ha un botó de "Afegir". Només cal fer un clic al botó i la referència s'afegirà a la cistella de compra.
- La cistella de la compra anirà acumulant els articles que es vulguin comprar. Des de la mateixa cistella es poden modificar els productes i les seves unitats.
- Per iniciar el procés de compra només cal fer clic al botó "Comprar" que es troba al final de la cistella.

b) Registrar: A través de les teves dades de registre a l'apartat "Ja sóc client" o bé registrant-te a l'apartat "Encara no ets client?".

c) Emplenar el formulari de compra i finalitzar la compra: Un cop registrat, només cal omplir els formularis de direcció d'entrega, escollir l'horari de lliurament i acceptar les condicions de compra.

d) Pagar a través de les formes disponibles:

El pagament de qualsevol compra pot efectuar-se mitjançant targeta de crèdit / dèbit (Visa, Mastercard, Visa i / o anàlogues), mitjançant transferència bancària al nostre compte corrent, a través del sistema PayPal (que permet també el pagament amb targetes de crèdit incloent American Express) i, sempre que s'habiliti expressament, per contra reemborsament, assumint en aquest últim cas un sobrecost pel servei.

La targeta amb la qual es faci el pagament haurà de tenir com a entitat financera emissora a un banc o caixa d'estalvis amb domicili social en qualsevol estat membre de la Unió Europea, així com de l'Europa continental. Venedor es reserva el dret a canviar o modificar el compte corrent en què el Client pot pagar la seva comanda mitjançant transferència bancària. Totes les transaccions de compra a Venedor es desenvolupen dins d'un estricte marc de confidencialitat i xifrat gràcies al protocol SSL. Venedor mai té accés a les teves dades bancàries ni els guarda en els seus servidors. Per aquest motiu, hauràs facilitar de nou cada vegada que facis una nova compra a la web.

e) Pagar. Fer clic sobre el botó "Finalitzar comanda i pagar"

Enviament: El client rep el paquet al domicili que hagi indicat i en l'horari indicat prèviament en el procés de compra. Si el missatger no troba el client al domicili, deixa un avís en un telèfon per concretar dia i hora.

Albarà de lliurament: Amb els productes s'envia el tiquet detallat i valorat. En el cas que es necessiti factura hi ha l'opció de demanar-la.

Termini de lliurament: Els articles seran subministrats en un termini d'entre 48 i 72 hores a partir del dia següent de la comanda i depenent de la zona. Els caps de setmana i els festius no es tindran en compte com operatius. En cas d'endarreriment per causa imputable a Venedor, es comunicarà al client per correu electrònic i / o telèfon, i aquest podrà desistir de la compra de manera immediata.

Preus: Els preus indicats a la botiga tenen l'IVA inclòs.

Comanda mínima: per realitzar una comanda, cal realitzar una compra d'almenys X euros.

Límit de kg o productes per comanda: es poden comprar fins a un màxim de X kg o productes per cada comanda o transacció.

Costos de la tramesa:

Els articles s'envien per missatgeria i el cost és el següent i queda reflectit en finalitzar la compra en funció de la distància, els kg de la comanda i tipus de servei:

Amb caràcter general són ...

Espanya (excepte Balears, Illes Canàries, Ceuta i Melilla) 5,95 €, i gratuït a partir 80 €
Balears 16,95 €, gratuït a partir de 120 €
Andorra 16,95 €, més 25 € de duanes. A partir de 120 € gratis, excepte duanes.

El Venedor no permet, de moment, enviaments a Canàries, Ceuta i Melilla, EU i resta del món.

Garantia: Tots els articles tenen la garantia de qualitat de Venedor. S'exclou de la garantia qualsevol defecte causat per una mala conservació i manipulació del producte. Per tramitar una reclamació, cal omplir el formulari de devolució / desistiment.

Devolució: El procediment a seguir per tornar un producte s'inicia amb un correu electrònic a email @, amb les dades de la comanda, la teva identificació, els motius de la devolució i una foto del producte com va arribar en el cas de ser defectuós. A aquest e-mail et respondrem en el termini més breu que ens sigui possible. De complir tots els requisits, el Venedor procedirà a l'abonament de l'import total de la comanda o l'enviament d'un de nou d'acord al procés que finalment decidim de mutu acord, un cop rebem la comanda o producte retornat. L'enviament de la devolució s'ha de fer usant la mateixa caixa de Venedor que t'hem enviat, o en algun format similar que garanteixi la devolució en perfecte estat, i s'ha d'incloure una còpia de l'albarà de lliurament dins del paquet indicant els motius de la devolució .

El Venedor no es farà responsable de les despeses ocasionades per aquelles devolucions que estiguin fora de Garantia o es produeixin sense respectar els passos establerts en aquest procediment.

Idioma: Totes les comunicacions es podran fer en castellà,

 

4. INFORMACIÓ SOBRE ELS PRODUCTES

Els productes de la Venedor es presentaran mitjançant fotografies i descripcions. Les fotografies corresponents als productes i els seus signes distintius tenen per objecte aportar una informació acurada i detallada del producte. Malgrat tot, l'usuari i el comprador han de tenir present que l'aparença dels productes fotografiats pot diferir del producte enviat. Quan les fotografies dels productes presenten el logotip de AGROBOCA, es tracta de fotografies genèriques que no representen exactament el producte.

En el cas que per circumstàncies de força major el producte no estigui disponible després d'haver-se fet la compra, la Venedor informarà el comprador de l'anul·lació total o parcial de la seva comanda i podrà anul·lar totalment. Els costos de la cancel·lació aniran a càrrec de la Venedor.

 

5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES. RESPONSABILITAT

 

DISPONIBILITAT I CONTINUÏTAT DE LA BOTIGA I ELS SEUS SERVEIS

 

Venedor no garanteix la disponibilitat, accés i continuïtat del funcionament de Url de la botiga i dels seus serveis.

 

El Venedor no serà responsable, amb els límits establerts en l'ordenament jurídic vigent, dels danys i perjudicis causats a l'usuari com a conseqüència de la no disponibilitat, fallades d'accés i falta de continuïtat del Venedor i els seus serveis.

 

El Venedor respondrà únicament i exclusivament dels serveis que presti per si mateix i no serà responsable en el cas que la configuració o l'equipament de l'usuari no sigui l'adequat, o en supòsits de força major.

 

L'eventual responsabilitat de Venedor davant el comprador, per tots els conceptes, quedarà limitada com a màxim a l'import de les quantitats percebudes directament pel comprador per mitjà del servei del Venedor, amb exclusió, en tot cas, de responsabilitat per danys indirectes o per lucre cessant.

 

El Venedor no serà responsable, ni indirectament ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa causats a l'usuari com a conseqüència de la presència de virus o altres elements en els continguts i serveis prestats per tercers que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

 

 

5. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS. RESPONSABILIDAD

DISPONIBILIDAD Y CONTINUIDAD DE LA TIENDA Y SUS SERVICIOS

Vendedor no garantiza la disponibilidad, acceso y continuidad del funcionamiento de Url de la tienda y de sus servicios.

El Vendedor no será responsable, con los límites establecidos en el ordenamiento jurídico vigente, de los daños y perjuicios causados al usuario como consecuencia de la indisponibilidad, fallos de acceso y falta de continuidad del Vendedor y sus servicios.

El Vendedor responderá únicamente y exclusivamente de los servicios que preste por sí mismo y no será responsable en el supuesto de que la configuración o el equipamiento del usuario no sea el adecuado, o en supuestos de fuerza mayor.

La eventual responsabilidad de Vendedor ante el comprador, por todos los conceptos, quedará limitada como máximo al importe de las cantidades percibidas directamente por el comprador por medio del servicio del Vendedor, con exclusión, en todo caso, de responsabilidad por daños indirectos o por lucro cesante.

El Vendedor no será responsable, ni indirectamente ni subsidiariamente, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza causados al usuario como consecuencia de la presencia de virus u otros elementos en los contenidos y servicios prestados por terceros que puedan producir alteraciones en el sistema informático, documentos electrónicos o ficheros de los usuarios.

 
Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per prestar els seus serveis i analitzar el tràfic. Agroboca rep informació sobre l'ús que fas d'aquest lloc web. Si continues navegant per www.agroboca.com, se sobreentén que acceptes l'ús de les cookies.