Condicions de compra

Condicions de Compra de Figuesaidi


A/ Condicions Generals d'ús del portal


L'ús i funcionament d'aquesta botiga suposa l'acceptació i obligat compliment de les condicions generals de l'ús de el portal AGROBOCA.

D'acord a les condicions generals és convenient destacar les següents:

La navegació i la utilització dels serveis de l'portal suposen l'acceptació com a Usuari i sense reserves de cap tipus, de totes les condicions generals d'utilització, de les condicions generals de contractació i qualssevol altres que puguin existir en relació amb la prestació de serveis de AGROBOCA

Política de protecció de dades de caràcter personal
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, AGROBOCA informa l'Usuari de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal creat amb les dades obtingudes al portal per i per AGROBOCA i sota la seva responsabilitat.

Els espais cedits sota contracte als usuaris Venedors per a la promoció i venda de productes són considerats com BOTIGUES dins el portal. Les publicacions sobre productes són considerats ANUNCIS dels productes dins de les botigues. Totes les publicacions contingudes dins de les botigues, inclosos els anuncis de producte, són d'exclusiva responsabilitat i competència de l'usuari VENEDOR davant la llei.

Tipus d'usuaris i activitat de AGROBOCA
AGROBOCA és una plataforma per a promocionar l'intercanvi entre productors, comerços i consumidors. A l'efecte d'obligacions dels usuaris davant l'ús de l'portal, AGROBOCA distingeix dos tipus d'usuaris:
- Usuaris compradors: són aquells que utilitzen el portal per adquirir o comprar productes
- Usuaris venedors: són aquells que utilitzen el portal per vendre els seus productes. Són usuaris venedors, per exemple, els productors i els comerços, que fan servir AGROBOCA per oferir o vendre els seus productes.

AGROBOCA no ven ni compra productes. AGROBOCA ofereix serveis per facilitar l'adquisició de productes als compradors, i serveis i eines digitals als venedors per facilitar la venda. AGROBOCA no intervé ni es responsabilitza de les relacions mercantils que es puguin establir entre usuaris de qualsevol tipus.

Obligacions entre usuaris Venedors i Compradors
A cada transacció de compra venda realitzada al portal, intervenen dues parts, venedor i comprador, que s'obliguen a respectar les condicions d'ús específiques de cada venedor, eximint a AGROBOCA de qualsevol responsabilitat. L'usuari en qualitat de comprador podrà consultar aquestes condicions en l'apartat de cada botiga i disponible al menú de la botiga Condicions de compra.

Per al bon funcionament de la plataforma, els usuaris s'obliguen voluntàriament a:

a) Acceptar els pagaments d'aquells productes que rebin després d'efectuar la compra, sempre que no es contravinguin les Condicions Generals de Compra de venedor.

b) Votacions. Les votacions i comentaris són de vital importància per aportar objectivitat sobre la qualitat dels productes. Cada usuari disposa al tauler de control de les seves comandes de la possibilitat de valorar la compra realitzada mitjançant el seu vot. Les votacions són la millor manera per conèixer l'opinió i experiència d'altres usuaris com a criteri independent de compra.

c) Condicions de compra de les botigues.
Els venedors s'obliguen a publicar les seves pròpies condicions de compra informant als usuaris d'acord amb la normativa vigent en matèria de comerç electrònic i eximint a AGROBOCA de qualsevol responsabilitat.
Els usuaris compradors s'obliguen a llegir i acceptar les condicions de compra de l'venedor abans de realitzar les seves compres.

En cas de detectar una infracció de la política d'ús o per resoldre un litigi entre comprador i venedor Agroboca posa a disposició dels usuaris un formulari d'infraccions o litigis per a la seva arbitratge i recerca d'una solució justa per a les dues parts.


B/ Condicions particulars de Compra de Figuesaidi


1. CONDICIONS PARTICULARS DE CONTRACTACIÓ


https://www.agroboca.com/ca/productor/figuesaidi (Figuesaidi), es una botiga de comercialització online de productos de Juan Jose Lopez Martin, d'ara en endavant el Venedor, amb domicili a METGE TRUETA 10, 25126 ALMENAR (Lleida), NIF 78058306D.

La utilització per part de l'usuari de qualsevol dels serveis d'aquesta botiga suposa l'acceptació expressa de totes les condicions particulars d'ús en la versió publicada en aquest lloc en el moment en què l'usuari accedeixi a el servei de l'Venedor, així com de les condicions addicionals que, si escau, li siguin aplicables.

El Venedor es reserva el dret a modificar aquestes condicions particulars d'ús amb l'objecte d'adequar a la legislació vigent aplicable en cada moment les novetats jurisprudencials i les pràctiques habituals de mercat. Hi ha la possibilitat que aquestes condicions generals siguin complementades amb condicions particulars que l'usuari acceptarà pel fet d'utilitzar els serveis.


2. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL VENDEDOR


Condicions d'usuari
La utilització de qualsevol servei de l'Venedor atribueix la condició d'usuari de la botiga. Els usuaris podran ser de consulta o compradors. En aquest últim cas, serà imprescindible que hi hagi un registre previ a la plataforma agroboca.com

Necessitat de registre
L'usuari es compromet a complir en tot moment les condicions generals de el portal AGROBOCA.

Ús de la botiga Figuesaidi del venedor i els seus serveis
L'usuari reconeix i accepta que l'ús dels serveis oferts pel Venedor serà sota el seu exclusiu risc i responsabilitat.
L'usuari es compromet a utilitzar els serveis de l'Venedor d'acord amb el que estableix la llei, la moral i l'ordre públic, al que es disposa en aquestes condicions generals d'ús i en les condicions particulars que, si escau, se li apliquen .
L'usuari es compromet a fer un ús lícit dels serveis i no realitzar cap tipus d'activitat que atempti contra els drets de tercers o que infringeixi la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable.

Àmbit d'actuació
El Venedor opera exclusivament per al territori dels estats membres de la Unió Europea, així com de l'Europa continental.


3. PROCÉS DE CONTRACTACIÓ


Només aplicable per a botigues amb sistemes de pagament activat (pagament amb targetes i / o Paypal)

Els usuaris que vulguin comprar online els productes de l'Venedor hauran de:
a) Escollir els productes:
- A sota de cada producte hi ha un botó de "Afegir". Només cal fer un clic al botó i la referència s'afegirà a la cistella de la compra.
- La cistella de la compra anirà acumulant els articles que es vulguin comprar. Des de la mateixa cistella es poden modificar els productes i les seves unitats.
- Per iniciar el procés de compra només cal fer clic al botó "Comprar" que es troba a la fi de la cistella.

b) Crear: Mitjançant les dades de registre a l'apartat "Ja sóc client" o bé registrant-te a l'apartat "Encara no ets client?".

c) Emplenar el formulari de compra i finalitzar la compra: Un cop registrat, només cal omplir els formularis de direcció de lliurament, escollir el tipus de transport i acceptar les condicions de compra.

d) Pagar a través de les formes disponibles:

El pagament de qualsevol compra pot efectuar-se mitjançant targeta de crèdit / dèbit (Visa, Mastercard, Visa i / o anàlogues), i mitjançant el sistema PayPal (que permet també el pagament amb targetes de crèdit incloent American Express).

La targeta amb la qual es faci el pagament haurà de tenir com a entitat financera emissora a un banc o caixa d'estalvis amb domicili social en qualsevol estat membre de la Unió Europea, així com de l'Europa continental. Venedor es reserva el dret a canviar o modificar el compte corrent en què el Client pot pagar la seva comanda mitjançant transferència bancària. Totes les transaccions de compra a Venedor es desenvolupen dins d'un estricte marc de confidencialitat i xifrat gràcies a el protocol SSL. Venedor mai té accés a les teves dades bancàries ni els guarda en els seus servidors. Per aquest motiu, hauràs facilitar de nou cada vegada que facis una nova compra a la web.

El client rep el paquet al domicili que hagi indicat i en el termini i horari que especifica la forma de transport escollit. Si el missatger no troba el client en el domicili, enviarà un missatge a el telèfon mòbil de l'usuari.

Albarà de lliurament: Amb els productes s'envia el tiquet detallat i valorat.
L'usuari té dret a una factura en paper, les dades es demanaran durant el procés de compra mitjançant check box "Vull rebre factura"


e) Preus: Els preus indicats a la botiga tenen l'IVA inclòs.

f) Comanda mínima: Per realitzar una comanda, cal realitzar una compra de al menys 100 euros.


4. DIES DE REPARTIMENT I COST DE TRANSPORT


a) Dies de preparació i enviament

dimarts
divendres


b) Transports disponibles, terminis de lliurament i tarifes

b.1) Transport gestionat per Agroboca: Disponible.

- Plaç: 24/48 hores des de sortida magatzem.
- Pes màxim: 30 Kg
- Zonas: Provincial y Nacional peninsular
- Tarifes per trams de pes: S'apliquen les tarifes vigents de Agroboca. Consultar.


b.2) Transports gestionat pel venedor


5. GARANTÍA I DEVOLUCIONSGarantia legal de Venedor: Tots els articles tenen la garantia de qualitat de conformitat per al seu consum d'productor o fabricant a la sortida de magatzem; i en el cas de fruites i hortalisses o altres productes frescos d'alimentació, només quan l'usuari pugui triar a més un lliurament mitjançant transport refrigerat i d'una durada màxima de 48-72h.
S'exclou de la garantia qualsevol defecte causat per una mala conservació i manipulació del producte per part de l'usuari.

Per tramitar una reclamació, cal notificar-ho en el formulari de contacte d'aquesta botiga.

Informació preventiva sobre possibles incidències de lliurament. Com actuar
a- Error de preparació: producte en perfecte estat però no coincideix amb la comanda - Lliurar a l'transportistes per a la seva devolució, només en cas de productes NO peribles. Si es tracta de productes frescos l'import és inferior a el cost de l'transport de retorn, el transportista s'encarregarà de destruir la mercaderia.

b- Error logístic: el producte arriba massa tard o el destinatari és erroni - Si es tracta de productes frescos, el transportista s'encarregarà de destruir la mercaderia ja que és un bé perible o que no pot retornar a l'circuit alimentari. No parlem de retorn. Rebutja el lliurament

c- Error de qualitat: hi ha indicis evidents que el producte és defectuós o la caixa de transport està seriosament danyada - Si es tracta de productes frescos, el transportista s'encarregarà de destruir la mercaderia ja que és un bé perible o que no pot retornar a l' circuit alimentari. No parlem de retorn. és recomanable fer una fotografia com a prova i tornar-lo a l'transportista indicant-li el motiu: embalatge en mal estat.

El procediment a seguir per ajudar-nos a solucuionar la incidència en tots els casos s'inicia amb un email a joanls8@hotmail.com amb les dades de la comanda, el teu identificació, indicant tipus d'error i una foto dels productes danyats.

A aquest e-mail respondrem en el termini més breu que ens sigui possible oferint una solució: abonament de l'import de losproductos afectats o, si el cost ho permet, un segon intent d'enviament, d'acord a el tipus d'incidència i a l'acord arribat amb el comprador.

En cas de devolució (a), la tramesa ha de fer usant la mateixa caixa de Venedor, o en algun format que garanteixi la devolució en perfecte estat dl producte, amb còpia de l'albarà de lliurament dins el paquet indicant la causa de la incidència.

El Venedor no es farà responsable de les despeses ocasionades per aquelles devolucions sense documentar segons aquest procediment.

Dret de desistiment.
L'usuari tindrà dret a desistir de l'contracte durant un període de 14 dies, llevat de les excepcions previstes en l'article 103 de la Llei 22/2010 de 20 de juliol:
a) La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l'execució hagi començat, amb previ consentiment exprés de l'consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat, haurà perdut el seu dret de desistiment.
c) El subministrament de béns personalitzats.
d) El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa (cas de fruites, hortalisses i altres alens frescos)
e) El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats

El consumidor i usuari només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació dels mateixos diferent de la necessària per a establir la seva naturalesa, les seves característiques o el funcionament.

Per exercir el teu dret de desistiment quan sigui aplicable, fes servir la pàgina de contacte indicant el número de comanda i productes afectats.Idioma: Totes les comunicacions no automatitzades es podran fer en català o castellà.6. INFORMACIÓ SOBRE ELS PRODUCTES


La publicacions sobre els productes de l'Venedor són considerats com ANUNCIS i es presenten mitjançant fotografies i descripcions. Les fotografies corresponents als productes i els seus signes distintius tenen per objecte aportar una informació acurada i detallada del producte. Malgrat tot, l'usuari i el comprador han de tenir present que l'aparença dels productes fotografiats pot diferir lleugerament del producte ofert.
En el cas que per circumstàncies de força major el producte no estigui disponible després d'haver-se fet la compra, la Venedor informarà el comprador de l'anul·lació total o parcial de la seva comanda i podrà anul·lar totalment. Els costos de la cancel·lació aniran a càrrec de la Venedor.


7. EXCLUSIÓ DE GARANTÍES. RESPONSABILITAT


DISPONIBILITAT I CONTINUÏTAT DE LA BOTIGA I ELS SEUS SERVEIS
Venedor no garanteix la disponibilitat, accés i continuïtat de l'funcionament de https://www.agroboca.com/ca/productor/figuesaidi i dels seus serveis.
El Venedor no serà responsable, amb els límits establerts en l'ordenament jurídic vigent, dels danys i perjudicis causats a l'usuari com a conseqüència de la no disponibilitat, fallades d'accés i falta de continuïtat de l'Venedor i els seus serveis.
El Venedor respondrà únicament i exclusivament dels serveis que presti per si mateixa i no serà responsable en el cas que la configuració o l'equipament de l'usuari no sigui l'adequat, o en supòsits de força major.
L'eventual responsabilitat de Venedor davant el comprador, per tots els conceptes, quedarà limitada com a màxim a l'import de les quantitats percebudes directament pel comprador per mitjà de l'servei de l'Venedor, amb exclusió, en tot cas, de responsabilitat per danys indirectes o per lucre cessant.
El Venedor no serà responsable, ni indirectament ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa causats a l'usuari com a conseqüència de la presència de virus o altres elements en els continguts i serveis prestats per tercers que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.


Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per prestar els seus serveis i analitzar el tràfic. Agroboca rep informació sobre l'ús que fas d'aquest lloc web. Si continues navegant per www.agroboca.com, se sobreentén que acceptes l'ús de les cookies.