Entrar
es | ca | en

Serveis i tarifes

Botigues gratuïtes i tarifes dels serveis de pagament

Resum dels serveis.
AGROBOCA ofereix botigues on line per a productors agroalimentaris i comerços i amb diferents serveis, uns gratuïts i altres de pagament.

 • Botigues bàsiques
  Gratuïtes. Ideals per començar pas a pas i conèixer com funciona AGROBOCA:
  No inclouen sistemes de pagament associats. El venedor no pot perfeccionar la venda en línia, només rebre alertes de comanda..
   
 • Botigues avançades 
  Gratuïtes amb comissió sobre les vendes. Ideal per a usuaris que ja han rebut comandes amb les botigues bàsiques o usuaris avançats.
  Inclouen sistemes de pagament associats i transport perquè el comprador pugui fer el pagament on line.
  El venedor paga una petita comissió per cada venda a AGROBOCA en concepte d'ús de la plataforma.
   
 • Botigues Premium - Per a usuaris que ja disposin de botigues avançades
  Servei de pagament amb serveis premium. Recomanable per a venedors experimentats ..
  El venedor paga una petita quota trimestral (o anual), més una comissió més reduïda per cada venda en concepte d'ús de la plataforma.

 

Transport i tarifes Examinar

 


 

Condicions particulars de contractació dels serveis de AGROBOCA.

 

1. Botiga bàsica

Gratuïta sense sistemes de pagament. El venedor rep "Alertes de comanda" que ha d'atendre.

1.1 Objecte del servei
AGROBOCA, SL amb domicili a Barcelona, ​​carrer Mendel 4 Barcelona i amb CIF B66794280 Inscrita al Registre Mercantil Central, i titular del portal agroboca.com (en endavant, AGROBOCA) cedeix una botiga amb alertes de comanda dins de la seva plataforma agroboca. com a l'usuari, d'ara endavant el venedor, amb la finalitat que pugui anunciar els seus productes agroalimentaris i promoure les seves vendes per Internet directament al consumidor, per períodes trimestrals.

 

1.2 Prestacions de la botiga

 • Allotjament gratuït d'una botiga administrable dins de la plataforma agroboca.com,
 • 1 usuari administrador prèviament registrat a agroboca.com
 • Sistema d'alertes de comanda (sense sistema de pagament)
 • Administrador de continguts
 • Presència a cercador i directori de productors
 • Capacitat màxima d'emmagatzematge: 5 MB
 • Apartats:
  • Inici
  • catàleg de productes
  • Qui som
  • certificats
  • Pàgina de contacte

 

1.3 Obligacions de l'usuari

1.3.1 El venedor s'obliga a registrar-se al portal prèviament com a usuari, i per accedir a aquest servei ho fa no com a persona física (particular) sinó en qualitat d'administrador d'una activitat mercantil davant els altres usuaris, i accedeix així a aquest servei amb el seu usuari i contrasenya, de manera personal i intransferible, i s'obliga a complir amb les  Condicions generals d'us.

1.3.2.- El venedor s'obliga a emplenar els formularis d'administració de la botiga atenent a tots els apartats, fent-se responsable de la seva veracitat davant els usuaris, especialment la disponibilitat dels productes,  i declarant la seva veritable condició com a venedor en qualitat de productor o de comerç. La 

Només s'acceptaran com a productors els que puguin acreditar que la seva activitat principal és l'agricultura. S'entén com a comerç aquell venedor que no conrea la terra.

1.3.3.- El venedor s'obliga a publicar a l'apartat Condicions de compra, les condicions d'ús i obligacions entre venedor i comprador, i sotmetre a elles per regular la venda i respectar els drets del consumidor d'acord amb la Llei de Comerç Minorista i, si escau per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

1.3.4. - El venedor s'obliga voluntàriament a atendre les sol·licituds o alertes de comanda enviades per usuaris compradors des agroboca.com o de AGROBOCA, i actualitzar la disponibilitat dels productes. La desatenció de les comandes o la falta d'actualització dels continguts poden ser considerats causa suficient per a la rescissió del contracte.

 

1.4.- Continguts

El venedor reconeix ser l'únic responsable davant la Llei dels continguts, preus i qualitat dels productes o serveis anunciats o venuts als usuaris a través del portal, eximint a AGROBOCA de qualsevol responsabilitat.

AGROBOCA no es fa responsable del contingut ni de la veracitat de les publicacions que el venedor redacti, editi o publiqui AGROBOCA.

 

1.5. Tarifes i pagaments
Aquest servei és gratuït fins a nou avís.

 

1.6 Transformació a serveis de pagament
AGROBOCA informa que l'activació d'altres serveis dins el portal no és compatible amb aquest servei. Els usuaris d'aquest servei que activin les botigues Avançades o Premium, renuncien en aquest moment al present servei considerant aquest extingit.

 

1.7 Rescissió de contracte

D'acord a les condicions generals d'ús, el venedor accepta el dret d'AGROBOCA a cessar o interrompre la prestació del servei sense previ avís, si assistissin algun dels següent motius

a) l'usuari no compleix amb les condicions del present contracte

b) el venedor no atén les sol·licituds o alertes de comanda enviades per usuaris compradors des agroboca.com o d'AGROBOCA, o no emplena o actualitza adequadament els continguts de la botiga.

c) el venedor no compleix amb alguna de les polítiques d'ús del portal expressades en l'apartat Condicions Generals

d) el venedor no compleix amb les Condicions de Compra

e) per canvis o vigència del present servei

 

2. Botiga avancada

Gratuïta, amb sistema de pagament (Visa, MC, Paypal) amb comissió

1.1 Objecte del servei
AGROBOCA, SL amb domicili a Barcelona, ​​carrer Mendel 4 Barcelona i amb CIF B66794280 Inscrita al Registre Mercantil Central, i titular del portal agroboca.com (en endavant, AGROBOCA) cedeix una botiga amb sistema de pagament activat dins de la seva plataforma agroboca .com a l'usuari, d'ara endavant el venedor, amb la finalitat que pugui anunciar els seus productes agroalimentaris i promoure les seves vendes per Internet directament al consumidor, per períodes trimestrals.

 

1.2 Prestacions de la botiga

 • Allotjament gratuït d'una botiga administrable dins de la plataforma agroboca.com,
 • 1 usuari administrador prèviament registrat a agroboca.com
 • Administrador de continguts
 • Sistema de cobrament on line (accept i Paypal)
 • Configurador de transport (l'usuari pot triar transportista)
 • Presència a cercador i directori de productors
 • Capacitat màxima d'emmagatzematge: 5 MB
 • Apartats:
  • Inici
  • catàleg de productes
  • Qui som
  • Certificats
  • Pàgina de contacte

 

1.3 Obligacions de l'usuari

1.3.1 El venedor s'obliga a registrar-se al portal prèviament com a usuari, i per accedir a aquest servei ho fa no com a persona física (particular) sinó en qualitat d'administrador d'una activitat mercantil davant els altres usuaris, i accedeix així a aquest servei amb el seu usuari i contrasenya, de manera personal i intransferible, i s'obliga a complir amb les  Condicions generals d'us.

1.3.2.- El venedor s'obliga a emplenar els formularis d'administració de la botiga atenent a tots els apartats, fent-se responsable de la seva veracitat davant els usuaris, especialment la disponibilitat dels productes, i declarant la seva veritable condició com a venedor en qualitat de productor o de comerç.

Només s'acceptaran com a productors els que puguin acreditar que la seva activitat principal és l'agricultura. S'entén com a comerç aquell venedor que no conrea la terra.

1.3.3.- El venedor s'obliga a publicar a l'apartat Condicions de compra, les condicions d'ús i obligacions entre venedor i comprador, i sotmetre a elles per regular la venda i respectar els drets del consumidor d'acord amb la Llei de Comerç Minorista i, si escau per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

1.3.4. - Ell venedor s'obliga a servir els productes oferts a la venda i actualitzar la disponibilitat dels productes. En cas de venda el venedor s'obliga voluntàriament a atendre les sol·licituds o alertes de comanda enviades per usuaris compradors des agroboca.com o de AGROBOCA, ia procedir a la preparació de l'enviament per lliurar els productes vendidos.Si després de la venda i per causes alienes a Agroboca es procedís a la cancel·lació de la comanda i devolució de l'import de venda, les despeses per ús del transport, sistemes de pagament o serveis de Agroboca aniran a càrrec del venedor. La desatenció de les comandes o la falta d'actualització dels continguts poden ser considerats causa suficient per a la rescissió del contracte.

 

1.4.- Continguts

El venedor reconeix ser l'únic responsable davant la Llei dels continguts, preus i qualitat dels productes o serveis anunciats o venuts als usuaris a través del portal, eximint a AGROBOCA de qualsevol responsabilitat.

AGROBOCA no es fa responsable del contingut ni de la veracitat de les publicacions que el venedor redacti, editi o publiqui AGROBOCA.

 

1.5.

Tarifes i pagaments
La creació d'una botiga Avançada és un servei gratuït, però les vendes estan subjectes a una petita comissió. Les botigues Avançades disposen de sistemes de pagament mitjançant els quals els usuaris pot perfeccionar la compra on line mitjançant targetes de crèdit o Paypal i configurador de transport.

Aquestes són les nostres tarifes per Botigues avançades.

Comissió Agroboca

Comissió
Tarjeta

Comissió
Paypal

Mínim
Paypal

Transport
Agroboca

Teu transport

8%

0,4%

3,4%

0,35€ mín.

Opcional

8%

 

 

 

 

Càrrec

Sense càrrec

 

Comissió de serveis, 8%:
Per utilitzar la nostra plataforma vam facturar un 8% sobre la base de la teva factura al comprador (productes i la teva transport).
Amb aquesta comissió contribueixes al funcionament i sosteniment de la plataforma.

Costos bancaris o financers
Si el teu comprador fa servir una targeta de crèdit, et repercutiremos una comissió del 0,4% que és el que cobra el banc.
Si el teu comprador fa servir Paypal, et repercutiremos una comissió del 3,4%, més un mínim per transacció de 0,35 €, que és el que cobra Pay Pal.

Costos de transport
Si utilitzes el transport de AGROBOCA, no s'aplicarà cap comissió sobre el transport, únicament es facturarà l'import del transport utilitzat. Si decideixes utilitzar el teu propi transport, hauràs configurar des del teu panell de control, i es facturarà una comissió del 8% sobre l'import del teu propi transport utilitzat.
Podeu fer servir indistintament el transport que vulguis, el teu o el de Agroboca.

Facturació i pagaments mensuals al teu compte
AGROBOCA cobra en el teu nom, descompta les comissions i els costos bancaris i de transport, i transfereix mensualment les vendes al teu compte bancari:

El venedor en contractar aquest servei accepta que AGROBOCA gestioni el cobrament a través dels seus sistemes de pagament directament amb el comprador i facturi al venedor les comissions del servei i els costos financers o bancaris i de transport descrits.

El venedor s'obliga a pagar les factures de serveis de AGROBOCA presentades mitjançant domiciliació bancària i per tant a emplenar en el seu panell de control les dades fiscals per a facturació i bancaris, al menú Configuració: compte bancari per a ingressos i domiciliació de factures de Agroboca.

 

1.6 Transformació a serveis de Botiga Premium
AGROBOCA informa que la migració a altres serveis dins el portal no és compatible amb aquest servei. Els usuaris d'aquest servei que activin les botigues Premium, renuncien en aquest moment al present servei considerant aquest extingit.

 

1.7 Rescissió de contracte

D'acord a les condicions generals d'ús, el venedor accepta el dret d'AGROBOCA a cessar o interrompre la prestació del servei sense previ avís, si assistissin algun dels següent motius

a) l'usuari no compleix amb les condicions del present contracte

b) el venedor no atén les sol·licituds o comandes enviades per usuaris compradors des agroboca.com o d'AGROBOCA, o no emplena o actualitza adequadament els continguts de la botiga.

c) el venedor no compleix amb alguna de les polítiques d'ús del portal expressades en l'apartat Condicions Generals

d) el venedor no compleix amb les Condicions de Compra

e) per canvis o vigència del present servei

 

3. Botiga premium 

Servei de pagament. Pla amb quota anual o trimestral, amb sistemes de pagament (Visa, MC, Paypal) i serveis premium:
Contractació a través de la pàgina de contacte i per a usuaris amb contracte previ a Botiga Avançada.

Recomanable per a venedors experimentats.
El venedor paga una petita quota trimestral (o anual amb descompte), més una comissió més reduïda per cada venda a AGROBOCA, en concepte d'ús de la plataforma.

1.1 Objecte del servei
AGROBOCA, SL amb domicili a Barcelona, carrer Mendel 4 Barcelona i amb CIF B66794280 Inscrita al Registre Mercantil Central, i titular del portal agroboca.com (en endavant, AGROBOCA) cedeix una botiga amb sistema de pagament activat i serveis premium dins la seva plataforma agroboca.com a l'usuari, d'ara endavant el venedor, amb la finalitat que pugui anunciar els seus productes agroalimentaris i promoure les seves vendes per Internet directament al consumidor, per períodes trimestrals.

1.2 Prestacions de la botiga

 • Allotjament gratuït d'una botiga administrable dins de la plataforma agroboca.com,
 • 1 usuari administrador prèviament registrat a agroboca.com
 • Administrador de continguts
 • Sistema de cobrament on line (accept i Paypal)
 • Configurador de transport (l'usuari pot triar transportista)
 • Presència a cercador i directori de productors
 • Capacitat màxima d'emmagatzematge: 10 MB
 • Apartats:
  • Inici
  • catàleg de productes
  • Qui som
  • Certificats
  • Pàgina de contacte

Servicios Premium:

 • Panell usuaris
 • Cistelles periòdiques
 • Bloc propi
 • Multi idioma (pots editar la botiga en altres idiomes)
 • SEO editable en totes les pàgines
 • Capacitat d'emmagatzematge extra: fins a 50 MG

 

1.3 Obligacions de l'usuari

1.3.1 El venedor s'obliga a registrar-se al portal prèviament com a usuari, i per accedir a aquest servei ho fa no com a persona física (particular) sinó en qualitat d'administrador d'una activitat mercantil davant els altres usuaris, i accedeix així a aquest servei amb el seu usuari i contrasenya, de manera personal i intransferible, i s'obliga a complir amb les  Condicions generals d'us.

1.3.2.- El venedor s'obliga a emplenar els formularis d'administració de la botiga atenent a tots els apartats, fent-se responsable de la seva veracitat davant els usuaris, especialment la disponibilitat dels productes, i declarant la seva veritable condició com a venedor en qualitat de productor o de comerç.

Només s'acceptaran com a productors els que puguin acreditar que la seva activitat principal és l'agricultura. S'entén com a comerç aquell venedor que no conrea la terra.

1.3.3.- El venedor s'obliga a publicar a l'apartat Condicions de compra, les condicions d'ús i obligacions entre venedor i comprador, i sotmetre a elles per regular la venda i respectar els drets del consumidor d'acord amb la Llei de Comerç Minorista i, si escau per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

1.3.4. - Ell venedor s'obliga a servir els productes oferts a la venda i actualitzar la disponibilitat dels productes. En cas de venda el venedor s'obliga voluntàriament a atendre les sol·licituds o alertes de comanda enviades per usuaris compradors des agroboca.com o de AGROBOCA, ia procedir a la preparació de l'enviament per lliurar els productes vendidos.Si després de la venda i per causes alienes a Agroboca es procedís a la cancel·lació de la comanda i devolució de l'import de venda, les despeses per ús del transport, sistemes de pagament o serveis de Agroboca aniran a càrrec del venedor. La desatenció de les comandes o la falta d'actualització dels continguts poden ser considerats causa suficient per a la rescissió del contracte.

 

1.4.- Continguts

El venedor reconeix ser l'únic responsable davant la Llei dels continguts, preus i qualitat dels productes o serveis anunciats o venuts als usuaris a través del portal, eximint a AGROBOCA de qualsevol responsabilitat.

AGROBOCA no es fa responsable del contingut ni de la veracitat de les publicacions que el venedor redacti, editeu o publiqui AGROBOCA.

 

1.5. Tarifes i pagaments
Les botigues avançades no són gratuïtes. Disposen de sistemes de pagament mitjançant els quals els usuaris pot perfeccionar la compra on line mitjançant targetes de crèdit o Paypal i configurador de transport, per si vols contractar-lo directament.

Per aquesta raó AGROBOCA cobra una petita comissió i les despeses bancàries.
Aquestes són les nostres tarifes per Botigues avançades.

Comissió Agroboca

Quota anual
Agroboca

Quota Trimestral
Agroboca

Comissió
Banco

Comissió
Paypal

Mínim
Paypal

Transport
Agroboca

Teu transporte

6%

240€

75€

0,4%

3,4%

0,35€ mín.

Opcional

-

 

 

 

 

 

 

Càrrec

Sense càrrec

 

Comissió de serveis, 6%
Per utilitzar la nostra plataforma en botigues Premium apliquem una comissió reduïda del 6% sobre la base de la teva factura al comprador.
Amb aquesta comissió contribueixes al funcionament de la plataforma.

Costos bancaris o financers
Si el teu comprador fa servir una targeta de crèdit, et repercutiremos una comissió del 0,4% que és el que ens cobra el banc.
Si el teu comprador fa servir Paypal, et repercutiremos una comissió del 3,4%, més un mínim per transacció de 0,35 €, que és el que ens cobra el banc.

Costos de transport
Si utilitzes el teu propi transport, AGROBOCA no cobrarà cap càrrec pel transport, però hauràs configurar des del teu panell perquè ho pagui el comprador.
Si decideixes utilitzar els nostres transportistes perquè són més barats o lliuren en franges horàries més buscades, llavors et repercutiremos el transport. Si vols conèixer les nostres tarifes de transport, pots descarregar-en Tarifes transport. Pots indistintament el transport que vulguis.

Pagaments mensuals al teu compte
AGROBOCA cobra en el teu nom, descompta les comissions i despeses bancàries i de transport, i transfereix mensualment les vendes al teu compte bancari:

El venedor en contractar aquest servei accepta que AGROBOCA gestioni el cobrament a través dels seus sistemes de pagament directament amb el comprador i facturi al venedor les comissions del servei dalt indicades, les despeses financeres o bancàries i, si n'hi ha, les despeses de transport gestionats per AGROBOCA.

El venedor s'obliga a pagar les factures de serveis de AGROBOCA presentades mitjançant domiciliació bancària i per tant a emplenar en el seu panell de control les dades fiscals per a facturació i bancaris, al menú Configuració: compte bancari per a ingressos i domiciliació de factures de Agroboca.

 

1.7 Rescissió de contracte

D'acord a les condicions generals d'ús, el venedor accepta el dret d'AGROBOCA a cessar o interrompre la prestació del servei sense previ avís, si assistissin algun dels següent motius

a) l'usuari no compleix amb les condicions del present contracte

b) el venedor no atén les sol·licituds o alertes de comanda enviades per usuaris compradors des agroboca.com o d'AGROBOCA, o no emplena adequadament els continguts de la botiga.

c) el venedor no compleix amb alguna de les polítiques d'ús del portal expressades en l'apartat Condicions Generals

d) el venedor no compleix amb les Condicions de Compra

e) per canvis o vigència del present servei

 

 

Condicions del servei de transport de Agroboca

Per cada enviament
Pes. Màxim per enviament 75 Kg. Poden enviar més d'un paquet, sempre que la suma del pes de tots els paquets no superi els 75 Kg.
Mesures: Màxima suma d'arestes en cm (ample + alt + profund) 300 cm
Densitat. Càlcul pes volumètric, 167kg / m3

 

Tarifes peninsulars en €, (0 a 75 Kg) IVA no inclòs

Trams fins a Provincial Nacional
2 Kg. 4,81 5,64
5 Kg. 5,49 6,36
10 Kg. 7,19 8,15
15 Kg. 8,74 9,89
20 Kg. 10,34 11,94
30 Kg. 13,54 16,04
Kg adicional 0,32 0,41
 
     

 

 

Funcionamiento y condiciones del transporte de Agroboca
Estos son los pasos y operaciones dentro del servicio de transporte

 

1. Funcionament

1.1. Configuració i publicacions
El venedor configura preus i pesos en el catàleg de productes de la botiga. El venedor configura les mesures de les caixes per a enviaments.

1.2. comprador
L'usuari compra els productes i pot triar entre el transport del venedor o el de Agroboca en aquest cas, el preu pot acceptar al carret de compra per acabar el procés de compra en línia.

1.3. Confirma recollida.
Un cop realitzada la venda, el venedor és informat per correu electrònic i ha d'atendre el tauler de control de comandes: confirmar les dades usats per al càlcul del transport

 • Pes total - Si es comprova un excés, es reflectirà com a revisió de cost (veure punt 2.3)
 • Nombre d'embalums
 • Direcció de recollida

1.4. Descàrrega d'etiquetes
Un cop confirmat el transport, el sistema oferirà la possibilitat de descarregar les etiquetes on figura el nombre d'expedició amb les dades d'origen i destinació. Aquestes són les etiquetes a pegar en l'enviament.

1.5. recollida
L'agència de transports de Agroboca passarà a recollir entre les 10 i les 16h a la direcció confirmada (punt 1.3), els transports confirmats amb una antelació de 2 hores. El venedor serà avisat per SMS al mòbil de contacte que aquest dia es passarà a recollir. El destinatari serà informat del nombre de seguiment de l'expedició.

Recollida de prova. Es recomana organitzar una primera recollida de prova abans de la primera compra, perquè l'agència local trobi al venedor i es pugui provar el servei. Un cop realitzada amb èxit la prova serà més fàcil assegurar en el futur un servei fluid. Per fer-ho, el productor pot realitzar i generar una comanda a si mateix i provar el funcionament amb tots els passos descrits. És important estar disponible durant l'horari de recollida (10-16 hores) i que el punt de recollida sigui de fàcil localització i accés amb un vehicle comercial normal.

1.6. lliurament
El lliurament es produirà entre la 24 (màxim 48) hores des de la recollida. El destinatari rebrà un SMS al seu mòbil informant-lo que aquest dia se li lliurarà la mercaderia. Al lliurament l'usuari signarà un albarà de lliurament com a prova de la finalització del transport.

 

2. Requisits i condicions per a la contractació del transport de Agroboca

2.1. Preparació de les trameses - IMPORTANT

A cada expedició o enviament, s'han d'incloure tots els productes venuts i incloure dins de l'embalatge l'albarà i / o la factura detallant el contingut adquirit a través de la plataforma.

Només s'acceptaran caixes tancades i robustes que permetin apilament i resisteixin el transport. Les caixes han d'incloure de manera visible les etiquetes FRÀGIL i POSICIÓ CAP AMUNT per evitar trencaments o bolcats. Les caixes han d'incloure les etiquetes de transport on figura el número de seguiment amb les dades d'origen i destinació proporcionades per la plataforma. Per a això es necessitarà una impressora.

Els productes humits o que continguin líquids hauran de ser protegits de manera hermètica (amb bosses de plàstic o similar) per evitar vessaments de líquid en cas de trencament. Les caixes de cartró comuns i usades es trenquen amb facilitat quan s'humitegen.

2.2. recollides
El transportista es reserva el dret de no recollir les caixes quan no siguin adequades per protegir degudament la mercaderia durant el transport.

2.3. Revisió de cost
Per utilitzar el transport de Agroboca, el venedor s'obliga a completar els camps del configurador de transport de la seva botiga per facilitar el càlcul exacte del cost del transport en cada venda.
Un cop realitzada una venda en línia, el venedor rebrà un correu electrònic informant-li que ha d'atendre la comanda des del tauler de control de comandes: confirmar la descripció usada per al càlcul del transport ja acceptat i pagat pel comprador o modificar-la.

 • Pes total
 • Nombre d'embalums
 • Direcció de recollida

Si després de la confirmació o modificació de la descripció, hi hagués un increment de cost, aquest anirà a càrrec del venedor.

Un cop confirmat podran descarregar-se les etiquetes d'enviament des del mateix panell de control de comandes per a ser impreses i enganxades sobre l'embalum / s amb el mateix nombre d'expedició i destí.
 

2.4. Reclamacions, lliuraments fallides i devolucions
Reclamacions
L'única reclamació admesa en el transport gestionat per Agroboca és el trencament de la mercaderia per causa d'una mala manipulació en el transport.
Procediment en cas d'iniciar una reclamació: s'interromprà el servei de lliurament per a procedir al seu peritatge (+ 24 / 48h).
- Si es resolgués que la causa del trencament o desperfecte és del transportista, no es carregarà l'import del transport i s'abonarà l'import dels productes prèvia presentació d'una factura per l'import del seu cost, no de l'import de venda. S'ha de reintegrar l'import de la venda al comprador.
- Si es resolgués que la causa del trencament o desperfecte es degués a deficiències d'embalatge del venedor (veure punt 2.1), es carregarà el transport i bno s'abonarà la mercaderia. S'ha de reintegrar l'import de la venda al comprador.
En ambdós casos no hi haurà devolució de la mercaderia i es procedirà a la seva destrucció, i les despeses financeres i bancàries ocasionats en la venda en línia aniran a càrrec del venedor.

Lliuraments fallits
En cada expedició es realitzaran fins a 2 intents de lliurament. Posteriorment es procedirà a la destrucció de la mercaderia.

Devolucions
No existeixen les devolucions en Agroboca.
Quan una mercaderia es trenca, arriba en mal estat o no és acceptada pel destinatari, es procedirà a la seva destrucció.

La falta d'acord entre el venedor i el comprador de cada botiga que fa al producte adquirit o rebut es regularan d'acord a les condicions particulars de venda de cada botiga i serà resolta entre les dues parts sense la mediació de Agroboca.

 


NOTA. Aquests serveis i tarifes poden canviar sense previ avís per actualitzar.

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per prestar els seus serveis i analitzar el tràfic. Agroboca rep informació sobre l'ús que fas d'aquest lloc web. Si continues navegant per www.agroboca.com, se sobreentén que acceptes l'ús de les cookies.